Gelijk loon voor gelijk werk in hele EU

Gelijk-loon-voor-gelijk-werk-in-EU

Het wetsvoorstel voor implementatie van de herziene detacheringsrichtlijn is voor advies naar de Raad van State gestuurd. De herziene detacheringsrichtlijn zorgt voor een nieuwe en betere balans tussen enerzijds vrije dienstverlening binnen de EU en anderzijds de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers. Daarbij gaat het vooral om de bescherming van de arbeidsvoorwaarden en ‑omstandigheden van deze werknemers. Gelijke beloning voor hetzelfde werk op dezelfde plaats is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dat staat in het wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd.

Lees meer hierover op FlexNieuws.