ABU en NBBU stemmen cao’s op elkaar af

De ABU en NBBU (brancheorganisaties in de uitzendbranche) hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe, vereenvoudigde en geharmoniseerde cao’s voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland. “Dit is de grootste cao-herziening in 25 jaar”, zegt ABU-directeur Jurriën Koops. 

De ABU en de NBBU hebben met FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV een onderhandelingsresultaat bereikt. Volgens de organisaties is er sprake van een gelijk speelveld en sterk vereenvoudigde overeenkomsten. “Uitzendkrachten krijgen een betere rechtspositie, meer werkzekerheid en begeleiding om duurzaam inzetbaar te blijven.” Volgens Koops is er sprake van een mijlpaal voor de branche. “Gelijkluidende cao’s bieden duidelijkheid voor uitzendkrachten, uitzendondernemingen en opdrachtgevers. 

Lees verder via fleXmarkt.